Historia inkarnacji Desiego Rinpoche

PIERWSZA INKARNACJA – SANGYE GYATSO

Historia Pierwszej inkarnacji obecnego Desiego Rinpoche sięga czasów V Dalajlamy (1617-1682) – zwanego Wielkim Piątym. Sangye Gyatso (1653-1705) był jego piątym regentem czyli desim (jęz. tybetański). Uznawany był za najwybitniejszego uczonego ówczesnych czasów. Opisywany jest przez historyków jako człowiek wszechstronnej wiedzy nie tylko na temat nauk buddyjskich, ale także świeckich, jak medycyna, astrologia, architektura i zarządzanie. Posiadał  także doskonałe zdolności dyplomatyczne i polityczne. Potrafił utrzymać w tajemnicy przed światem, przez 15 lat, śmierć V Dalajlamy, doskonale prowadząc nie tylko politykę wewnętrzną kraju ale także międzynarodową. Czas zarządzania przez niego Tybetem zaowocował także rozbudową Pałacu Dalajlamów Potala w Lhasie (czerwony fragment pałacu), a także stworzeniem uczelni medycznej, w której nauczał. Napisał też podręczniki do medycyny tybetańskiej, z których uczą się studenci także w naszych czasach (m.in. Blue Beryl i Mirror of Beryl). Desi Sangye Gyatso odszukał też i przygotowywał do przyjęcia tronu dalajlamów, następcę V Dalajlamy, czyli VI Dalajlamę . 

DRUGA INKARNACJA – LOBSANG DARGYE

TRZECIA INKARNACJA – NGAWANG JAMPA

CZWARTA INKARNACJA – TSULTRIM TENPA GYALTEN

PIĄTA INKARNACJA – GENDUN TENPA

SZÓSTA INKARNACJA – GYALTSEN SUNGRAB NYINGPO

SIÓDMA INKARNACJA – NGAWANG MONLAM GYATSO

i ÓSMA INKARNACJA – NGAWANG LOBSANG CHOEKYI NYIMA, czyli JE DESI RINPOCZE

Historię życia wyżej wymienionych osób postaramy się umieścić wkrótce – otrzymaliśmy tekst tybetański od Rinpochego i jest w trakcie tłumaczenia.

 

 

DALAJLAMOWIE i PANCHENLAMOWIE

(wkrótce)

NAUCZYCIELE JE DESIEGO RINPOCHE

(wkrótce)

HISTORIA KLASZTORU DREPUNG LOSELING

(wkrótce)

HISTORIA KLASZTORU w Dehradun

(wkrótce)