Historia wizyt J.E. Desiego Rinpoche w Polsce oraz udzielane nauki

JE DESI RINPOCHE przyjechał po raz pierwszy do Polski w 2010 roku, razem ze swoim asystentem z klasztoru w Dehradun, na zaproszenie Fundacji Sam Dżub Ling. Wizyta, zaplanowana jako tournee po kilku krajach europejskich, ograniczyła się jedynie do Polski i Holandii. Od tego czasu Rinpoche regularnie, rok rocznie, przyjeżdżał do Polski i udzielał nauk.

Pierwsza wizyta Desiego Rinpoche w Polsce odbywała się w tym samym czasie, co i pierwsza wizyta JE Garchena oraz Lamy Tseringa Rinpoche z Drikung Kagyu, również zaproszonego przez Fundację, jak też JE Rabtena Tulku Rinpoche wraz z Geshe Tashi oraz 10 mnichami z klasztoru Drepung Gomang z południa Indii. Desi Rinpoche podróżował wtedy po całej Polsce wraz z nauczycielami i mnichami z tego klasztoru i udzielał nauk oraz wykonywał wiele rytuałów. W 2011 roku, podczas kolejnego pobytu w Polsce znowu spotkał się z kolejną grupą  nauczycieli – JE Othokiem Tulku oraz mnichami z klasztoru Drepung Gomang.

Wydarzenia buddyjskie, jak nauki oraz ceremonie sypania mandali odbywały się w: Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie, Białymstoku, Krakowie, Żyrardowie, Wrocławiu, Lublinie oraz Olsztynie a także w Warszawie.

W trakcie trzeciej wizyty w Polsce, w 2012/2013 roku, dzięki staraniom Fundacji Sam Dżub Ling i przychylności Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia w Polsce, powstała sanga Desiego Rinpoche pod nazwą Jamchoe Tchoeling, która została wpisana do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych a obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ten pobyt Rinpochego znowu obfitował w wiele wydarzeń. Odbyły się liczne wykłady w Szczecinie – w Bibliotece Buddhica, w Katowicach, Bielsku Białej, Lublinie – także na Wydziale Studiów Interdyscyplinarnych, w Krakowie na Wydziale Filozoficznym UJ oraz w ośrodku buddyjskim, w Sopocie, w Słupsku Rinpoche spotkał się m.in. z młodzieżą jednego z Liceów, w Rzeszowie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego a także w Warszawie w ośrodku Fundaci w Warszawie-Wesołej.

W 2014 roku Rinpoche uzyskał zgodę na dwuletni pobyt w Polsce w ramach pełnionej funkcji opata sangi. W połowie tego roku Desi Rinpoche rozpoczął samodzielną pracę rozwijającą sangę, przy wsparciu kilku, oddanych Rinpochemu uczniów.

W okresie od 2010-2014 roku JE Desi Rinpoche udzielał nauk, dawał inicjacje oraz spotykał się z wieloma osobami w ich domach, gdzie modlił się i przeprowadzał rytuały oczyszczania mieszkań. Udzielone Inicjacje, Abisheki i Praktyki: 100 Torma Gyatsa, Loma Gyoma, Jaksza Czietrapali, Mahakala Czadrupa ze zbioru String of cittamanis, Mahakala i Mahakali, Biały Mahakala, Yamantaka, Ekawira Yamantaki, rytuał oszukania śmierci, Heruka, Dukar, Palden Lhamo, Kalarupa, Dzambala, Budda Medycyny, Nyndro Sengdongmy, cykl inicjacji z dawnej szkoły Kadampa – Acali, Zielonej Tary, Czenrezika, całego cyklu nauk i inicjacji 21 Tar, a także Białej, Złotej i Żółtej Tary, Buddy Medycyny, praktykę ofiarowania 64 torm – Drugcuma, Dzambali oraz Namtse,rytuały dla nagów-  Lu-tor, pomnażające pudże ognia. Nauczał jogi snu, technik medytacji oraz przedstawił krótki zarys medycyny tybetańskiej, przedstawił wyjaśnienia dotyczące ceremonii sypania i ofiarowania

Schronienie w Trzech Klejnotach oraz Ślubowania Boddhisattwy we wszystkich miastach odwiedzonych przez Rinpoche przyjęło łącznie między 2010 a 2014 rokiem 80 osób w tym 33 dokonały odnowienia Schronienia.
Desi Rinpoche odbył 50 wizyt indywidualnych w domach, mieszkaniach i biurach, w których wykonał rytuały oczyszczania i/lub egzorcyzmy oraz modlitwy.
Spotykał się z przedstawicielami innych kościołów oraz odwiedził i modlił się w wielu kościołach katolickich oraz miejscach Pamięci Narodowej, m.in. na Majdanku, w Bełżcu, Warszawie na Umschlaplatz.

W 2014 roku Desi Rinpoche zaprojektował, nadzorował wykonanie stupy w okolicach Rzeszowa, budowa której  zakończyła się w 2015 roku specjalnymi błogosławieństwami oraz modlitwami