Kontakt i datki

Kontakt do Ośrodka Gedenpa za pośrednictwem maila: gedenpa@mahajana.net. Pod tym adresem e-mail można również zapraszać Rinpoche na nauki do poszczególnych miast, a także ustalać spotkania indywidualne i umawiać się na rytuały.

Uprzejmie informujemy, że osobą koordynującą pobyt Jego Eminencji Desi Rinpoche w Polsce oraz wizyty w różnych miastach jest Czcigodny Kanzen, opat Misji Buddyjskiej „Trzy Schronienia” w Polsce, tel. 694-231-420.


Osoby i instytucje chcące wesprzeć pobyt Rinpoche w Polsce mogą wpłacać darowizny 
na konto:

34 1440 1130 0000 0000 0538 0828

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL 34 1440 1130 0000 0000 0538 0828
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

MISJA BUDDYJSKA „TRZY SCHRONIENIA” w Polsce
Ośrodek Misyjny w Poznaniu
Ul. Głęboka 6/3
61-552 Poznań

Tytułem: darowizna Gedenpa