Kontakt i datki

Kontakt do Ośrodka Gedenpa za pośrednictwem maila: gedenpa@wp.pl. Pod tym adresem e-mail można również zapraszać Rinpoche na nauki do poszczególnych miast, a także ustalać spotkania indywidualne i umawiać się na rytuały.

Uprzejmie informujemy, że osobą koordynującą pobyt Jego Eminencji Desi Rinpoche w Polsce oraz wizyty w różnych miastach jest koordynator Łukasz Rawa, tel. 669 484 154.


Osoby i instytucje chcące wesprzeć pobyt Rinpoche w Polsce mogą wpłacać darowizny 
na konto, które podamy wkrótce