Informacje, prośby i uwagi od Rinpoche

11855828_1893067664250999_238906058831442857_n

JE Desi Rinpoche zwraca się do wszystkich z olbrzymią prośbą o pomoc w wykształceniu i utrzymaniu przyjętych niedawno do klasztoru Lhodak Gaden Dhonnyiling w Dehradun (Indie), którym opiekuje się Rinpoche, dziewięciu młodych chłopców. Dotarli oni z Tybetu i chcą w przyszłości zostać mnichami. Obecnie chłopcy uczą się i przygotowują to tego aby za kilka lat zdać egzamin i uzyskać pierwszy stopień: getsyl (młodszy mnich).

Przed tymi młodymi ludźmi jest czas intensywnej nauki. Marzeniem Rinpoche jest to, aby zdobyli szersze wykształcenie i dodatkowo uczyli się języków, nauk ścisłych, geografii etc.

Dlatego wszystkie osoby, które chcą wesprzeć Rinpoche w Jego planach nauczania, czy to poprzez objęcie regularną opieką finansową jednego z tych chłopców lub poprzez wpłaty na konkretny cel, np. nauka angielskiego czy też cel ogólny, prosimy o kontakt z Czcigodnym Kanzenem pod numerem telefonicznym 694-231-420.

Wpłat na ten cel można dokonywać na konto podane na tej stronie z dopiskiem : kształcenie mnichów Gedenpa.

W imieniu Rinpoche serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.